Можливості працевлаштування

Фахівець готується до роботи в таких основних галузях економіки:

Комп'ютерно-інтегровані системи

розроблення та впровадження комп’ютерних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів

Мікропроцесорні системи

проектування та експлуатація засобів вимірювальної техніки, створених на базі сучасної мікропроцесорної техніки

Метрологія

стандартизація, сертифікація та управління якістю, обробка даних вимірювань

Промислові розробки

виробництво та експлуатація контрольно-вимірювальних приладів для промисловості

ОБИРАЙ НАВЧАННЯ У НАС!

Вибір спеціальності та ВНЗ важкий як для абітурієнта, так і для батьків. Наш колектив постарався викласти потрібну інформацію максимально стисло, доступно та без рутини. Дізнайся більше про нас!

Читати далі

Знання і навики

Виконання вищеперелічених завдань молодим фахівцем вимагає навиків у роботі з багатьма інструментами, засобами, технологіями та методами. Випускники кафедри володіють наступними практичними навиками

Розробка

Проектування та аналіз інформаційно-вимірювальних систем та їх складових

Моделювання

Використання сучасних програмних пакетів для моделювання роботи реальних приладів

Електроніка

Розробка схем, вузлів та блоків вимірювальних систем з використанням сучасних засобів

Програмування

Створення програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем ІВТ

Опрацювання даних

Набуття навиків в опрацюванні експериментальних даних при вимірюванні різних фізичних величин

Стандартизація

Розробка стандартів та нормативних документів у сфері нафтової та газової промисловості

Предмети

Для того, щоб мати ці знання чи вміння, студенти кафедри вивчають цілий ряд навчальних дисциплін

Персональні комп'ютери

914-580-6981

Електронні пристрої та основи цифрової техніки

Мікропроцесорні системи

(253) 330-7431

Метрологія і технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості

Конструювання засобів вимірювальної техніки

Інформаційно-вимірювальні комплекси

417-346-8616

Вступ в теорію систем

Метрологічне забезпечення систем

8502715763

Вимірювальний експеримент та обробка результатів

520-932-8891

Методи та засоби вимірювання та первинні вимірювальні перетворювачі

(906) 251-2939

Основи метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

559-670-5552

Математичне моделювання фізичних процесів

7408798121

Цифрова обробка сигналів

3257197158

Фізичні основи передачі даних

(506) 334-1299

Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах

Законодавча метрологія

Про нас

Вступивши на навчання за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, ви можете бути впевнені, що з вами будуть працювати справжні професіонали науково-педагогічної діяльності

Викладачі кафедри

Діяльність кафедри

Викладачами кафедри проводиться науково-методична робота, результати якої відображені, зокрема, у навчальних посібниках із грифом МОН України

Усі дисципліни кафедри мають електронні ресурси, також повністю забезпечена можливість навчання за допомогою системи дистанційної освіти.

Колектив кафедри забезпечує викладання циклу технічних та технологічних фахових дисциплін в Інституті післядипломної освіти, в якому проходять перепідготовку та підвищують кваліфікацію спеціалісти-виробничники, здобувають другу вищу освіту слухачі цього закладу.

Наукова діяльність співробітників кафедри «Інформаційно-вимірювальної техніки» є складовою частиною тематичного плану ІФНТУНГ — підвищення енергетичної безпеки України шляхом оптимізації процесів транспортування газу.

Дозвілля

Студентське життя - це не тільки заняття. Студенти кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ІФНТУНГ мають доступ до різних можливостей проведення дозвілля

1

СПОРТЗАЛ

2

БАСЕЙН

3

ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ

4

ПАРЛАМЕНТ

5

БІБЛІОТЕКА

6

СТУДЕНТСЬКЕ КАФЕ

Колектив кафедри

Навчальний процес на кафедрі забезпечує кваліфікований персонал, який використовує всі можливості сучасних методик навчання для того, щоб студент отримав інформацію, що є необхідною в опануванні його майбутньої професії

Степан Андрійович Чеховський

Завідувач кафедри, професор

Підвищення точності та надійності обліку природного газу, а також дослідження та створення систем опосередкованого контролю параметрів технологічних процесів.

Піндус Наталія Миколаївна

доцент кафедри

Розробка та вдосконалення ЗВТ та ІВК в нафтовій та газовій промисловості. Удосконалення методів математичної статистики в напрямку обробки вимірювальної інформації.

Вощинський Віктор Станіславович

доцент кафедри

Розроблення та дослідження засобів вимірювальної техніки.

Винничук Анна Григорівна

доцент кафедри

Удосконалення метрологічного забезпечення обліку природного газу шляхом створення та дослідження методів та засобів вимірювання його об’єму та витрати.

Василь Михайлович Романів

доцент кафедри

Розробка витратовимірювальних вузлів обліку природного газу з врахуванням його енергетичних характеристик.

Кононенко Марина Андріївна

доцент кафедри

Розробка та впровадження методів та засобів опосередкованого контролю напружено-деформованого металевих конструкцій.

Кучірка Юрій Михайлович

доцент кафедри

Проектування та дослідження ефективності електрогенеруючих систем з використанням сонячної, теплової та гідроенергії, в т.ч. метрологічний аналіз засобів їх контролю.

Клочко Наталія Богданівна

доцент кафедри

Дослідження шляхів та методів підвищення точності та прецизійності результатів спостереження шляхом удосконалення методів математичної статистики

Витвицька Лідія Андріївна

доцент кафедри

Математичне моделювання фізичних процесів нафтової і газової промисловості та метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальних систем

Слабінога Мар'ян Остапович

доцент кафедри

Удосконалення структури та програмного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та автоматизованих комп'ютеризованих систем керування.

Блага Юлія Ігорівна

інженер кафедри

Організаційне забезпечення навчального процесу, в тому числі – документообігу

Баран Сергій Васильович

інженер кафедри, аспірант

Проектування та метрологічний аналіз дистанційних фізичних лабораторій з метою дослідження відновлювальних джерел енергії.

Важливі цифри

Кому, як не спеціалістам в вимірювальній техніці, знати, що найкраще про нашу кафедру скажуть саме цифри

РІК ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКНИКІВ
СТУДЕНТІВ
НАУКОВЦІВ-ВИПУСКНИКІВ

Споріднені спеціальності

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМПʼЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
80%
ПРИЛАДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
90%
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА
70%
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
60%

Наша історія

Створення кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, як випускної зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка». Засновником та першим завідувачем кафедри був д–р техн. наук, проф. І. С. Бродин — один із провідних спеціалістів у галузі метрології та витратометрії, добре відомий в Україні та за її межами. У 2001р. кафедру очолив проф., канд. техн. наук С. А. Чеховський — один з учнів проф. І. С. Бродина.

При кафедрі започатковано перепідготовку фахівців за напрямком «метрологія та вимірювальна техніка», а також курси підвищення кваліфікації за напрямками «контрольно-вимірювальні прилади» та «Стандартизація і сертифікація»

Кафедрою започатковано проведення всеукраїнської науково-технічної конференції “Витратометрія”, присвяченої проблемі вимірювання витрати та кількості нафтопродуктів. Конференція проводиться один раз на два роки на базі університету.

На кафедрі створена й успішно функціонує лабораторія метрології та контролю витрат енергоносіїв. Започатковано дослідження для оцінки, аналізу та контролю витрат природного газу в газорозподільних мережах шляхом створення вимірювального комплексу.

З використанням інноваційних навчально-педагогічних технологій започатковано дистанційну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра

Часті питання

Ні, метрологія - це наука про вимірювання. Вимірювання та метрологія важливі практично у всіх аспектах людської діяльності, оскільки вони використовуються скрізь, починаючи від контролю за виробництвом, вимірювання якості навколишнього середовища, оцінки здоров'я і безпеки, а також випробування якості матеріалів, харчових продуктів та інших товарів для забезпечення чесної торгівлі та захисту прав споживачів.
На час вступної кампанії 2016-го року вартість навчання на нашій спеціальності становила 7600 грн за рік навчання (денна форма).
Математика та українська мова, а також фізика або іноземна мова на вибір. Обмеження щодо мінімальної кількості балів не встановлено.

Наші розробки

Ми постійно прагнемо до вдосконалення навчального процесу та зацікавлення студентів у вивченні навчальних дисциплін. Саме тому ми впроваджуємо передові освітні технології для досягнення найкращих педагогічних результатів

Центр дистанційного навчання

Дистанційне навчання, як самостійна форма навчання за допомогою взаємодії викладача та студентів між собою на відстані, надає системі вищої освіти абсолютно нові можливості. На базі платформи Moodle ми створили цілий ряд дистанційних курсів з різних дисциплін для постійного доступу студентів до освітніх ресурсів з використанням інтернет-технологій.

5614138683

Дистанційна лабораторія вивчення методів вимірювання

Онлайн-лабораторія вивчення методів вимірювання дозволяє віддалено отримувати дані з давачів, що вимірюють цілий ряд фізичний величин, та здійснювати віддаленне керування лабораторною установкою.

postpneumonic

Cервер вебінарів

Розміщення лекцій в інтернеті - далеко не єдиний спосіб дистанційного проведення навчального процесу. Ми використали технологію BigBlueButton для того, щоб організовувати вебінари, дистанційні захисти курсових проектів, тощо

Перейти на сайт

Виникли запитання?

Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання на кафедрі ІВТ ІФНТУНГ, ви можете зв'язатися з нами за контактними даними, поданими нижче

Контакти

Кафедра ІВТ ІФНТУНГ
вул. Карпатська, 15
м. Івано-Франківськ, 76019
Тел: (0342) 727156